Manual Dackeapp

Innehållsförteckning

Översikt

Appen ”Dacke by CCB” används för att utföra mobil inventering av återbrukbart byggmateriel och inredning.

Installation

Hämta appen ”Dacke by CCB” från Apple App Store till din iPhone eller iPad. Du behöver ha minst IOS 13 i enheten.

Grundläggande

Inloggning

Logga in i appen med de användaruppgifter du fått för din organisation.

Användarmeny

I appen finns en användarmeny tillgänglig i de flesta vyer, du når den genom att klicka på gubben längst upp till höger.

 1. Här visas ditt namn som det är angivet i organisationens användarkonto.

 2. Synkronisering synkar alla ändrade projekt från appen till Produktbanken.

  OBS! Var noga med att synkronisera både när du startar och avslutar arbetet med produkter i appen.

 3. Via supportfunktionen tas du till supporthemsidan dackeapp.se – här kan du lägga in supportärenden om du har frågor om appen. Du behöver skapa ett användarkonto första gången du använder supporten.

 4. Om: Här visas appens version mm

 5. Du loggas ut ur appen. OBS! Var noga att synkronisera appen innan utloggning, annars försvinner alla ändringar du gjort utan att kunna återskapas. Om det är din personliga enhet du arbetar med finns ingen anledning att logga ut regelbundet.

Projektlista

Den första bilden när du loggat in är din projektöversikt. Här visas alla projekt du har tillgång till för aktuell användare.

OBS! Projekt inte kan skapas i appen utan måste läggas upp via Produktbanken i Windows.

 1. Sökruta. Här kan du söka efter projekt med de värden som visas i listan (namn, nummer osv)
 2. Projektets namn
 3. Angivet startdatum för projektet
 4. Angivet slutdatum för projekte
 5. Organisation som äger projektet
 6. Visar med grön eller röd prick om projektdata har synkats med Produktbanken
 7. Här kan du välja hur projekten sorteras, välj rubrik att sortera efter, i stigande/fallande ordning, med knapparna i den grå rutan:

 8. Projektets nummer
 9. Projektets status

För att gå in på ett projekt, klicka på projektraden.

Projektkort

På projektkortet hittar du information om projektet och kan se alla produkter som är inlagda.

 1. Projektets namn
 2. Knapp för att lägga till ny produkt, se nedan
 3. Sökruta. Här kan du söka efter produkt med de värden som visas i listan (namn, nummer osv)
 4. Visa mer projektinformation, se nedan
 5. Sortering av produkter. Här kan du välja hur produkterna sorteras, välj rubrik att sortera efter, i stigande/fallande ordning, med knapparna i den grå rutan:

 6. Produktens namn
 7. Produktbild (visar första inlagda bild). Om du klickar på bilden visas den stort.
 8. Totalt antal av produkten
 9. Produktens ID, används för att märka produkten
 10. Produktens estetiska skick, se under Produktkort för närmare förklaring.
 11. Produkttyp
 12. Produktens funktionella skick, se under Produktkort för närmare förklaring.
 13. Tillgänglighet anges för när produkten går att demontera/blir tillgänglig. Eftersom samma produkt kan vara placerad på flera ställen kan det finnas mer än ett tillgänglighetsdatum. Här visas det första datumet.
 14. Leveransdatum innebär när en produkt kan levereras.
 15. Eftersom samma produkt kan vara placerad på flera ställen kan det finnas mer än ett leveransdatum. Här visas det första datumet.

Visa mer projektinformation

Under ”Visa mer” får du fram mer detaljer om projektet, samt kan redigera projektbeskrivningen.

 1. Organisation som äger projektet

 2. Den region som produkterna finns i

 3. Första och sista leveransdatum för

  produkterna i projektet

 4. Start- och slutdatum för projektet

 5. Första och sista tillgänglighetsdatum för

  produkterna i projektet

 6. Projektbeskrivning. Här kan du ange en

  kort beskrivning av projektet och skriva interna anteckningar, denna ruta kan du redigera i appen.

 7. Om du är projektadministratör kan du se vilka som är medlemmar i projektet.page6image13582336

OBS! Globala projektadministratörer i din organisation har alltid access och listas inte.

Lägg till ny produkt

Tryck på page6image29394352 ikonen på projektkortet för att lägga till en ny produkt i projektet.

 1. Välj Produkttyp, se nedan

 2. Skriv ett produktnamn. Använd gärna ett strukturerat sätt att ange produkters namn, exempelvis ”Ståldörr Daloc 9×21”. Använd inte förkortningar eller liknande för att underlätta sökningar.

 3. Du kan ange en beskrivning av produkten, ej obligatoriskt.

 4. Skapa produkten med knappen.

Därefter tas man automatiskt till produktkortet för den nya produkten, se nedan.

Välj Produkttyp

När du skapar en ny produkt väljer du vilken produkttyp produkten tillhör. Detta kan inte ändras i efterhand i appen. Du väljer produkttyp från aktuellt produkttypsträd.

 1. Produkttypsträdet består av ett antal huvudrubriker och underrubriker. Du kan endast välja underrubrikerna ytterst i produkttypsträdet.

 2. Du kan söka efter produkttyp i sökrutan. Senaste tidigare sökning finns klickbar som en länk

Produktkort

På produktkorten fyller man i all data om produkterna. Informationen är uppdelad i fyra flikar. Man väljer flik (1) antingen genom att klicka på fliknamnet eller ”swipa” åt höger resp vänster.

Fliken Grundläggande

 1. Produktnamn. Här kan du redigera produktens namn.

 2. Här visas produktens ID, numret skapas automatiskt

 3. Här visas vald produkttyp. Kan inte ändras i appen

 4. Här visas totalt antal. Antal läggs in under fliken Placeringar.

 5. Ange produktens estetiska skick. Beskrivning av de olika skicken visas i den vita rutan.

 6. Ange produktens funktion. Beskrivning av de olika nivåerna visas i den vita rutan.

 7. Ta eller välj en redan tagen bild/bilder. Kamera gör att du kan ta en bild. Galleri väljer en bild från enhetens bildgalleri. Filer gör att du kan hämta en bild från en till enheten ansluten molntjänst, ex OneDrive, Dropbox, iCloud, Google Drive osv.

 8. Här visas tidigare inlagd bild/bilder

 9. Med den blå knappen kan du spegelvända bilden. Detta är användbart exempelvis om du tagit en bild på en vänsterhängd dörr och ska lägga in en identisk fast högerhängd, då kan du kopiera produkten och spegelvända bilden.

 10. Här skriver du ut en märketikett. Kräver ansluten mobil etikettskrivare.

 11. Via knappen Kopia kan du kopiera produkten till en ny, inklusive alla inställningar, bilder och dokument.

Utskrift av etikett

Via knappen Etikett på produktkortet kan man skriva ut märketiketter som visar produktens ID och namn. På utskriftssidan kan man skriva ut önskat antal kopior av etiketterna genom att välja antal och klicka på raden som visar ansluten skrivare. Skrivare är i nuläget begränsat till en specifik modell, kontakta oss för mer information om beställning.

Produkt-ID är unikt genom hela systemet och är tänkt att kunna följa en produkts hela livscykel. ID består av 3 delar: AAA-BBB-CCC

AAA är projektets nr
BBB är appens unika nr (Värdet 0 är Windowsprogrammet Produktbasen)
CCC är löpnummer, kan finnas samma inom ett projekt men inte inom projekt och app

Fliken Produktegenskaper

Informationen på fliken Produktegenskaper är delad i tre delar.

 1. Egenskaper specifika för vald produkttyp. Här visas från inga till många alternativ kopplat till den produkttyp man valt. Observera att produkttyp inte kan ändras efter att produkten skapats.
 2. Mått. Här anges relevanta mått för produkten. Ej väsentliga angivelser utelämnas.
 3. Under Produktinformation kan man fylla i övriga fasta egenskaper som gäller alla produkter.

  Ett par fält tydliggörs här:
 4. Tillverkningsår. Ange så gott du kan tillverkningsår för produkten. Vet du inte årtal, gissa så bra du kan år eller årtionde. Angivelsen är viktig för att exempelvis kunna bedöma produktens kemiska sammansättning vid en miljökonsekvensanalys.
 5. Försäljningspris. Anges om produkten ska visas på den offentliga marknadsplatsen (externt publicerad webbannons).

Fliken Placeringar 

I listan lägger man in alla enheter av produkten, baserat på var i projektets utrymme de är placerade. 

En viktig inställning när man skapar projekt är således att skapa lämpliga hierarkiska rubriker för placering inom objektet/lokalen. I bilden till höger utnyttjas alla fyra hierarkiska nivåerna, men ofta är det tillräckligt med en eller två nivåer, som ”Våningsplan” och ”Rumsnummer” osv. Skapa inte onödigt komplexa system utan anpassa rubrikerna efter hur detaljerat ni behöver kunna lokalisera och ändra status på produkterna. 

 1. Använd plusknappen för att lägga till en ny placeringsrad 
 2. Sök efter placeringsdata, ex ”rumsnummer” 
 3. Placeringsrad, anger var ett antal av produkten är placerad, samt vilken status och säljstatus produkterna har.
   1. För att ändra en rad, markera den grön och tryck på redigera-knappen (grön). 
   2. För att ändra flera rader samtidigt, markera flera rader och tryck redigera-
    knappen.
    OBS! Endast de uppgifter du ändrar påverkar placeringarna om du ändrar flera, samt att du får bekräfta ändringen. 
   3. För att radera en eller flera rader, markera dem och klicka på papperskorgen (röd)
 4. Status anges för att beskriva produktens fysiska status, och bestämmer hur produkten visas i systemet.
 5. För varje placeringsrad kan man ange 0-4 värden på positionsangivelser för produkten baserat på rubriker satta i projektet, se ovan. 
 6. Knappen TOP scrollar upp 
 7. Du kan sortera placeringarna efter vald rubrik, exempelvis om du har en rubrik i
  projektet som heter ”Våningsplan” så kan du visa placeringsrader efter våning. 
 8. Säljstatus – anges för hur produkten ska användas, om man vill avyttra den inom eller
  utom den egna organisationen. Säljstatus styr hur produkten visas på marknadsplatsen https://market.ccbuild.se. 
   1. För att publicera en produkt internt inom organisationen, välj ”Publicera intern annons”, 
   2. För att visa den offentligt välj ”Publicera extern annons”.

OBS! Var noga med att all väsentlig produktdata, bilder, försäljningspris osv är korrekt angett när produkter visas utåt.

Datum 

  1. Tillgänglighetsdatum anges för när produkten är åtkomlig i lokalen, ev för demontering 
  2. Leveransdatum anges för från vilken dag det kan gå att leverera ut produkten

 

Fliken Produktdokument 

Här kan man lägga in relevanta produktdokument. Endast PDF-filer går att lägga in. 

 1. Här visas uppladdade filer. 
 2. Med knappen kan man välja PDF-filer som finns i
  enheten eller i ansluten molntjänst (ex OneDrive, DropBox, iCloud eller Google Drive).